Sztuka nie dlatego jest wielka, że jest rewolucyjna,

ale dlatego jest rewolucyjna, że jest wielka.

— Albert Camus